Wat is de burgerstage?

De burgerstage omvat minstens 30 uur vrijwilligerswerk buiten de lesuren om door leerlingen uit het 5de middelbaar van onderwijsinstellingen in de Stad Brussel.

De burgerstage wordt voor de meeste stagiairs hun eerste kennismaking op het terrein. Vanuit die ervaring zullen ze een actievere rol kunnen opnemen en zich een aantal praktijken kunnen eigen maken waarmee ze noch op school, noch binnen het gezin worden geconfronteerd.

Op het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen een getuigschrift dat hun CV een extra dimensie kan geven.

Meer info hierover

Non classé