Wat is de burgerstage ?

De burgerstage omvat minstens 30 uur vrijwilligerswerk buiten de lesuren om door leerlingen uit het 5de middelbaar van onderwijsinstellingen in de Stad Brussel.

De burgerstage wordt voor de meeste stagiairs hun eerste kennismaking op het terrein. Vanuit die ervaring zullen ze een actievere rol kunnen opnemen en zich een aantal praktijken kunnen eigen maken waarmee ze noch op school, noch binnen het gezin worden geconfronteerd.

Op het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen een getuigschrift dat hun CV een extra dimensie kan geven.

Onder welk kader ?

proftwitter

Als inrichtende macht, erkent de Stad Brussel de essentiële rol van het onderwijs in de uitbouw van een democratische, gelijkwaardige, solidaire en respectvolle samenleving. Onze scholen willen dat alle leerlingen opgroeien tot verantwoordelijke burgers die in staat zijn bij te dragen tot de uitbouw van een democratische, solidaire, pluralistische, evenwaardige en open samenleving door hen objectiviteit, wederzijds respect en vrij, zelfstandig denken bij te brengen. Die doelstellingen en waarden maken deel uit van ons educatief project.

In dat kader zetten onze onderwijsinstellingen allerlei activiteiten en initiatieven op het getouw om leerlingen verder te vormen rond verantwoordelijk en actief burgerschap, zodat ze kunnen opgroeien tot autonome, vrije, verantwoordelijke en solidaire burgers.

We vertrekken vanuit het principe dat niemand als bewust burger wordt geboren. Dat wordt je pas door de ontmoeting met anderen, met uiteenlopende culturen, begrippen en visies. Rijkdom schuilt in diversiteit. Aansturen op kwalitatieve partnerships tussen scholen, de openbare sector en de non-profit sector is de beste manier om onze leerlingen met die diversiteit te laten kennismaken.

Bovendien schetst het project een positief beeld van de jongeren die in staat zijn zich in te zetten, zich te engageren en voor iets te ijveren. Door het opzetten van ambitieuze partnerships geven we onze leerlingen de kans aan te sluiten bij dynamische en/of collectieve mobilisaties.

Wat zijn de doelen ?

De burgerstage is dus bedoeld om:

 • hen te laten kennismaken met die beroepen die het verschil maken in de openbare sector of in sectoren met een openbaar karakter;
 • het maatschappelijk beeld ten aanzien van jongeren bij te sturen;
 • een gevoel van solidariteit te ontwikkelen;
 • sociale vaardigheden aan te scherpen en reële uitwisseling mogelijk te maken (in tegenstelling tot virtuele contacten);
 • aan te tonen dat ieder individu op zijn of haar ieder niveau dingen kan veranderen;
 • actief deel te nemen aan de uitbouw van een meer tolerante, rechtvaardige en solidaire samenleving.

Wie zijn de partners ?

De partnerinstellingen huldigen dezelfde waarden als degene in het educatief en pedagogisch project van de Stad Brussel, met name: humanisme, gelijkheid, rechtvaardigheid, respect, multiculturaliteit, enz.

Het project van de burgerstages gaat veel verder dan de 30-uur stage. Wij bieden onze leerlingen een echte parcours aan om onderwerpen aan te snijden zoals burgerschap, solidariteit en vrijwilligerswerk. Om dat  laatste onderwerp aan te kaarten doen we beroep op een partner naar keuze om dit te presenteren aan onze leerlingen: Kenniscentrum WWZ – Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel, voorheen Het Punt vzw. De organisatie is aan het begin en aan het eind van het parcours aanwezig om ons te helpen bij deze initiatie tot vrijwilligerswerk.

Door hun activiteiten op het terrein geven ze leerlingen de kans solidariteit uit te dragen.

Een overzicht van onze partnerinstellingen voor de Nederlandstalige stages. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

 • AMADEOKOLLECTIF
 • ARMONEA WOONZORGCENTRUM
 • AU BORD DE L’EAU
 • BAZART BRUSSEL
 • BIBLIOTHEEK NEDER-OVER-HEEMBEEK
 • BIJ ONS
 • BON VZW
 • BOND BETER LEEFMILIEU
 • BRAILLELIGA
 • BROTHERS OF SOLIDARITY VZW
 • BRUSSELLEER
 • BRUSURF
 • BRUZELLE
 • BUURTWERK CHAMBÉRY
 • BUURTWERK NOORDWIJK – LDC DE HARMONIE
 • BUURTWINKEL
 • CANAL IT UP
 • CAVARIA
 • CAW BRUSSEL HOBO
 • CHIRO MUTSAARD
 • DE DROOMBOOM
 • DE TRANSFORMISTEN VZW
 • DE WEEG BRUSSEL
 • DOUCHE FLUX
 • FEDOS BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
 • FEMMA QUARTIER
 • FMDO
 • FOYER VZW
 • GC DE LINDE
 • GC DE MARKTEN
 • GC ESSEGEM
 • GC HEEMBEEK-MUTSAARD
 • GC KRIEKELAAR
 • GC NEKKERSDAL
 • GC NEKKERSDAL
 • GC NOHVA
 • GC VAARTKAPOEN
 • GC DE LINDE
 • GHBS KAKELBONT
 • GLOBE AROMA
 • GLOBELINK VZW
 • GO! BASISSCHOOL KASTEEL BEIAARD
 • HARENHEIDESCHOOL
 • HET HUIZEKE
 • HET PUNT VZW
 • HOME VAN HELLEMONT
 • HOOFDSTEDELIJKE KLEUTERSCHOOL KONINGIN ASTRID
 • HUIS VAN CULTUREN EN SOCIALE SAMENHANG
 • HUIZE SINT MONIKA
 • JES VZW
 • JEUGD EN MUZIEK BRUSSEL
 • JONG IN BRUSSEL
 • JOODS MUSEUM
 • KAKELBONTSCHOOL
 • KASTEEL BEIAARD SCHOOL
 • KENNISCENTRUM WWZ
 • KLEUTERSCHOOL KONINGIN ASTRID
 • KOREI VZW
 • KUNST IN HUIS – KUNSTUITLEEN
 • KUNSTACADEMIE
 • KWB START TO BIKE
 • LADDER’OP VZW
 • LAGERE SCHOOL KONINGIN ASTRID
 • LD3
 • LEIDSTARSCHOOL
 • LINKBRUSSEL
 • MASEREELFONDS
 • MIKS
 • MOS
 • NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK LAKEN
 • NET BRUSSEL
 • OCMW BRUSSEL
 • OKRA
 • ONDER ONS
 • OPENBARE BIBLIOTHEEK BRUSSEL-STAD
 • ORBIT VZW
 • PARCKFARM
 • PETER BENOIT
 • PIGMENT VZW
 • POVERELLO
 • ROOD KRUIS
 • SONJA ERTEJEE
 • SPEELPLEIN STAD BRUSSEL
 • STAPSTEEN
 • STRAATVERPLEGERS/INFIRMIERS DE RUE
 • STUDIO GLOBO
 • TAALKRIEBELS ONDERSTEUND DOOR GC NOHVA
 • WORMS
 • WWF