Wat is de burgerstage ?

De burgerstage omvat minstens 30 uur vrijwilligerswerk buiten de lesuren om door leerlingen uit het 5de middelbaar van onderwijsinstellingen in de Stad Brussel.

De burgerstage wordt voor de meeste stagiairs hun eerste kennismaking op het terrein. Vanuit die ervaring zullen ze een actievere rol kunnen opnemen en zich een aantal praktijken kunnen eigen maken waarmee ze noch op school, noch binnen het gezin worden geconfronteerd.

Op het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen een getuigschrift dat hun CV een extra dimensie kan geven.

Wat is het kader ?

proftwitter

Als inrichtende macht, erkent de Stad Brussel de essentiële rol van het onderwijs in de uitbouw van een democratische, gelijkwaardige, solidaire en respectvolle samenleving. Onze scholen willen dat alle leerlingen opgroeien tot verantwoordelijke burgers die in staat zijn bij te dragen tot de uitbouw van een democratische, solidaire, pluralistische,

evenwaardige en open samenleving door hen objectiviteit, wederzijds respect en vrij, zelfstandig denken bij te brengen. Die objectieven en waarden maken deel uit van ons educatief project.

In dat kader zetten onze onderwijsinstellingen allerlei activiteiten en initiatieven op het getouw om leerlingen verder te vormen rond verantwoordelijk en actief burgerschap, zodat ze kunnen opgroeien tot autonome, vrije, verantwoordelijke en solidaire burgers.

We vertrekken vanuit het principe dat niemand als bewust burger wordt geboren. Dat wordt je pas door de ontmoeting met anderen, met uiteenlopen

de culturen, begrippen en visies. Rijkdom schuilt in diversiteit. Aansturen op kwalitatieve partnerships tussen scholen, de openbare sector en de non-profit sector is de beste manier om onze leerlingen met die diversiteit te laten kennismaken.

Bovendien schetst het project een positief beeld van de jongeren die in staat zijn zich in te zetten, zich te engageren en voor iets te ijveren. Door het opzetten van ambitieuze partnerships geven we onze leerlingen de kans aan te sluiten bij dynamische en/of collectieve mobilisaties.

Wat zijn de doelen ?

De burgerstage is dus bedoeld om:

 • hen te laten kennismaken met die beroepen die het verschil maken in de openbare sector of in sectoren met een openbaar karakter,
 • het maatschappelijk beeld ten aanzien van jongeren bij te sturen,
 • het gevoel van solidariteit te ontwikkelen,
 • sociale vaardigheden aan te scherpen en reële uitwisseling mogelijk te maken (in tegenstelling tot virtuele conversaties),
 • aan te tonen dat ieder individu op zijn of haar ieder niveau dingen kan veranderen,
 • actief deel te nemen aan de uitbouw van een meer tolerante, rechtvaardige en solidaire samenleving.

Wie zijn de partners ?

De partnerinstellingen huldigen dezelfde waarden als die opgenomen in het educatief en pedagogisch project van de Stad Brussel, met name: humanisme, gelijkheid, rechtvaardigheid, respect, multiculturaliteit,…

Het project van de burgerstages gaat veel verder dan de 30-uur stage. Wij bieden onze leerlingen een echte parcours aan om onderwerpen aan te snijden zoals burgerschap, solidariteit en vrijwilligerswerk. Om dat  laatste onderwerp aan te kaarten doen we beroep op een partner naar keuze om dit te presenteren aan onze leerlingen: Kenniscentrum WWZ – Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel, voorheen Het Punt vzw. De organisatie is aan het begin en aan het eind van het parcours aanwezig om ons te helpen bij deze initiatie tot vrijwilligerswerk.

Door hun activiteiten op het terrein geven ze leerlingen de kans solidariteit uit te dragen.

 • Altervisio
 • Amnesty International Belgique francophone
 • Antennes du CPAS (12)
 • Art et Marges
 • Arthis
 • Asbl double sens
 • Ateliers d’art contemporain
 • Ateliers du Soleil
 • Bibliothèque Brand Whitlock
 • Bibliothèque Bruegel
 • Bibliothèque de Laeken
 • Bibliothèque de Neder-over-Hembeek
 • Bibliothèque des Riches Claires
 • Bij Ons
 • BON VZW
 • Bond Beter Leefmilieu
 • Bouillon de culture
 • Brusurf
 • Buurtwinkel
 • CAW Brussel HOBO
 • Centre Communautaire Rempart des Moines
 • Centre de jeunes Averroes
 • Centre de jeunes LOCO
 • Centre Medori
 • Centre pédagogique des pagodes
 • Centre pédagogique du parc Astrid
 • Centre de Réadaptation Heysel-Brugmann
 • Centre Renard
 • Centre Tefo
 • CHU Brugmann, St-pierre et Bordet
 • Cité culture
 • Centre de jeunes « L’HORIZON »
 • Job office asbl
 • Confédération parascolaire
 • Conseil de la musique
 • Cours d’alphabétisation – CPAS
 • Croix Bleue
 • Croix Rouge
 • De Nederlandstalige bibliotheek van Laeken
 • Douche Flux
 • École fondamentale du Canal
 • École fondamentale Tivoli
 • École maternelle Christian Merveille
 • École maternelle de la Marolle
 • École maternelle des Pagodes
 • École maternelle Léopold 1er
 • École primaire Allée verte
 • École primaire Charles Buls
 • École primaire des Magnolias
 • École primaire des Pagodes
 • École primaire des Six-Jetons
 • École primaire Emile Bockstael
 • École Primaire Heembeek
 • École Primaire Reine Astrid
 • École primaire Robert Catteau
 • Elles Tournent
 • Espace informatique CPAS
 • Espace Magh
 • Ferme du parc Maximilien
 • Foyer Laekenois
 • GC Heembeek-Mutsaard
 • GC Kriekelaar
 • Globe Aroma
 • Harenheideschool
 • Home J. Van Hellemont
 • Hôpital Iris Sud
 • Huis van culturen en sociale samenhang
 • Jeunes et Nature
 • Jeunesse à Bruxelles
 • Kenniscentrum WWZ – Steunpunt Vrijwilligerswerk
 • La centrale
 • La Clé
 • La maison de quartier le Rossignol
 • La Résidence Sainte-Gertrude
 • La tentation
 • LD3
 • Leidstarschool
 • Les aidants proches asbl
 • Les églantines
 • Les jeunesses musicales
 • les Maisons des Enfants de la Ville de Bruxelles
 • Les petits débrouillards
 • Ligue Braille
 • Ligue de l’enseignement
 • Ligue des droits de l’homme
 • Ligue royale belge pour la protection des oiseaux
 • Ludothèque intergénérationnelle “SPECULOOS”
 • Ludothèque le coffre à jouets (VDB)
 • Maison de la création
 • Maison Vésale
 • Médecins du Monde
 • Midis de la poésie
 • MRAX
 • Oasis centre de jeunes bravvo
 • OCMW van Brussel
 • Pigment vzw
 • Het Punt vzw
 • Pinnocchio vzw
 • Police -Ville
 • Recyclart
 • Resto du cœur de Laeken
 • Resto du cœur de St-gilles
 • Salle Rempart des moines
 • Samusocial
 • Service Jeunesse Ixelles et Festival de l’Enfance
 • Service Seniors
 • Service Seniors asbl et aidants proches
 • Services solidarité internationale
 • Sida SOS
 • Solidarcité
 • solumob asbl
 • Tels Quels
 • Théâtre de la montagne magique
 • Université populaire d’anderlecht
 • Les Ursulines
 • GC Vaartkapoen
 • Versailles Seniors
 • Vzw Jeugd in Brussel
 • Worms
 • WWF