Hoe me inschrijven voor een stage?
  1. Raadpleeg de lijst van stagemogelijkheden hier op ons platform. Je kan een keuze maken op basis van de activiteitensector van de organisatie, de vrije plaatsen of de ligging van de partnerorganisatie.
  2.  Zodra je op basis van jouw eigen criteria de ideale burgerstage hebt gevonden, volstaat het om te klikken op “Aanvragen”.
  3.  Vul vervolgens het contactformulier in en maak een afspraak.
  4. Vergeet bij deze afspraak jouw stagecontract niet! Dit is immers onontbeerlijk om de stage te kunnen doen.
Is de burgerstage verplicht ?

De burgerstage is inderdaad verplicht. Allereerst omdat die is opgenomen in het project van de scholen van de Stad Brussel.

Zijn er alleen stageplaatsen in de Stad Brussel?

Neen. We hebben er bewust voor gekozen om stageplaatsen in het hele Brusselse Gewest aan te bieden, om twee redenen. Ten eerste mikken we op een zo verscheiden mogelijk stageaanbod. Ten tweede willen we er met een gevarieerd aanbod van partners voor zorgen dat de leerlingen, die voornamelijk in het Brussels Gewest wonen, de stageplaatsen gemakkelijk kunnen bereiken.

Hoe verloopt de begeleiding van de stagiairs?

De leerlingen krijgen in het 4de middelbaar projectwerk. Wanneer ze in het 5de jaar effectief hun stage volgen, gebeurt de begeleiding tijdens diezelfde lesuren.

Ik ben nieuw in het 5de middelbaar en heb in mijn 4de jaar geen voorbereiding op mijn burgerstage gehad. Moet ik toch zo’n burgerstage volgen?

Ja. Voor meer informatie kan je terecht bij je leerkracht of op deze website. Je moet je stageplaats kiezen voor 27 oktober 2017, maar je hebt een heel schooljaar de tijd om deze 30 uren te doen.

Wat te doen als de stage fout loopt?

We raden je aan dit snel te melden aan de leraar die op jouw school verantwoordelijk is voor de omkadering van de stages.  Samen kunnen jullie dan bepalen wat de beste oplossing is, bijvoorbeeld het contacteren van jouw stagemeester om de taken te herbekijken.

Ik ben niet in staat om me naar mijn stageplaats te begeven. Wat moet ik doen?

Als je vertraging hebt of ziek bent, moet je jouw stageplaats verwittigen en de reden van jouw vertraging of afwezigheid verduidelijken.

Bij afwezigheid is het verplicht om een medisch getuigschrift te bezorgen.

Aan wie moet ik mijn stagecontract bezorgen?

Aan de leraar die op jouw school de omkadering verzorgt van de burgerstages.

Je moet dit document ten laatste tegen 27 oktober 2017 indienen.

Afspraken omtrent vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Veel van onze partners gaan dagelijks om met gevoelige situaties die de grootst mogelijke discretie vergen.  We raden je aan om dit ter sprake te brengen tijdens jouw ontmoeting met de partner om te verduidelijken wat al dan niet toegelaten is op jouw stageplaats.

Hoe wordt mijn stage beoordeeld?

Je wordt beoordeeld op de kwaliteit van jouw presentatie en op basis van het commentaar dat de partner over jouw stage opstelt.

Welke kleding mag ik dragen tijdens mijn burgerstage?

In overeenstemming met het educatieve project van de Stad Brussel, uiterlijke politieke, filosofische of godsdienstige symbolen dragen is niet toegelaten voor leerlingen in schoolverband.