Zijn er alleen stageplaatsen in de Stad Brussel?

Neen. We hebben er bewust voor gekozen om stageplaatsen in het hele Brusselse Gewest aan te bieden, om twee redenen. Ten eerste mikken we op een zo verscheiden mogelijk stageaanbod. Ten tweede willen we er met een gevarieerd aanbod van partners voor zorgen dat de leerlingen, die voornamelijk in het Brussels Gewest wonen, de stageplaatsen gemakkelijk kunnen bereiken.