Ik ben niet in staat om me naar mijn stageplaats te begeven. Wat moet ik doen?

Als je vertraging hebt of ziek bent, moet je de stageplaats verwittigen en de reden van jouw vertraging of afwezigheid verduidelijken.

Bij afwezigheid is het verplicht om een medisch getuigschrift te bezorgen.

Bij een ernstige situatie, informeer je ook de school (directie of je leraar).