Hoe verloopt de begeleiding van de stagiairs?

De leerlingen krijgen in het 4de middelbaar projectwerk. Wanneer ze in het 5de jaar effectief hun stage volgen, gebeurt de begeleiding tijdens diezelfde lesuren.