Afspraken omtrent vertrouwelijke informatie en beroepsgeheim

Veel van onze partners gaan dagelijks om met gevoelige situaties die de grootst mogelijke discretie vergen.  We raden je aan om dit ter sprake te brengen tijdens jouw ontmoeting met de partner om te verduidelijken wat al dan niet toegelaten is op jouw stageplaats.