Aan wie moet ik mijn stagecontract bezorgen?

Aan de leraar die op jouw school de omkadering verzorgt van de burgerstages.

Je moet dit document ten laatste tegen 27 oktober 2017 indienen.